Amilah Foundation werkt samen met Amilah Food

Projecten van Amilah Foundation

Onze stichting steunt verschillende maatschappelijke projecten. Bij het bepalen van welke projecten voor ons geschikt zijn, kijken we naar verschillende factoren. Dit zijn zowel nationale als internationale projecten.

 

Project Kansarme Meisjes

In samenwerking met Stichting Hürmet ondersteunt Amilah Foundation een scholingsproject voor kansarme meisjes. Kinderen in Oost-Turkije hebben over het algemeen weinig kans om zich te ontwikkelen en meisjes hebben in vergelijking met jongens nog minder kansen. Zo moeten zij op jonge leeftijd zorg dragen voor het gezin waardoor ze, onder druk van familie, vaak hun lagere school niet kunnen afmaken. Daarbij worden meisjes vaak voor hun 18e levensjaar gehuwd waardoor een vervolgopleiding er vaak bij inschiet. Door de stijgende armoede en de werkloosheid worden veel kinderen (vooral kleine meisjes) door hun ouders verkocht, omdat zij als bron van inkomsten worden gezien. Helaas is het nog steeds een taboe om hier openlijk over te praten.

Opvanghuis

In oktober 2016 is het opvanghuis voor meisjes in Diyarbakir geopend. Het opvanghuis biedt plaats aan 270 meisjes. Ze kunnen hier 24 uur per dag verblijven. Achtergrond of religie speelt geen rol voor toelating. Er zijn in het opvanghuis meerdere gezamenlijke leefruimtes gecreëerd en er zijn ook leslokalen, computerlokalen en er is een naaiatelier. In een kleine bibliotheek wordt er extra aandacht geschonken aan vrouwenliteratuur. Daarnaast beschikt dit opvanghuis over een tuin, een wasserette, keuken en  een restaurant. Een verdieping van het gebouw is speciaal toegerust voor gehandicapten.

Dit opvanghuis heeft niet alleen de functie van opvang, maar ook van educatie. Het opvanghuis wil ervoor zorgen dat deze meisjes meer zelfstandigheid, zelfredzaamheid en welbevinden ontwikkelen. Op dit moment worden er een aantal scholingsprojecten gerealiseerd, zoals rijinstructeur met garantie op werk. Een ander scholingsproject betreft een opleiding tot "telkari" (zilver- en goudsmid).

Stichting Hürmet

Stichting Hürmet is een humanitaire organisatie en richt zich op het geven van hulp aan ontheemde en kansarme kinderen in Turkije. Hürmet bestaat uit een groep vrijwilligers die zich al jaren bezighoudt met de situatie in Turkije en op deze wijze veel kennis en netwerk heeft opgebouwd. De stichting werkt samen met partners in binnen- en buitenland om diverse projecten te ondersteunen.

Project Sociale Kruidenier

De Sociale Kruidenier is een winkel en ontmoetingsplaats voor Amsterdammers in armoede: op vertoon van een inschrijvingsbewijs van de Voedselbank ontvangen mensen bij de Sociale Kruidenier een maandelijks winkeltegoed. De winkel biedt een basisaanbod van non-food en (lang) houdbare producten, waarbij klanten zelf kunnen kiezen waar zij behoefte aan hebben (keuzevrijheid) en waarvoor ze een kleine eigen bijdrage betalen (wederkerigheid). Het overige bedrag wordt van het winkeltegoed afgehaald. De Sociale Kruidenier gelooft dat de keuzevrijheid en wederkerigheid die centraal staan in dit winkelmodel, bijdragen aan een gevoel van waardigheid van de persoon in armoede. De Sociale Kruidenier hoopt dat het concept op termijn landelijk verspreid wordt.

 

Amilah Food en de Sociale Kruidenier

De visie van de Sociale Kruidenier is dat de winkel een middel is om armoede te bestrijden. Ze willen de klanten helpen een stap te maken uit hun situatie van armoede. En dan gaat het niet alleen om de economische schaarste, maar ook om de sociale problematiek rondom armoede: klanten van de Sociale Kruidenier komen in aanraking met het flankerende aanbod van cursussen en trainingen gericht op o.a. financiële zelfredzaamheid. De Sociale Kruidenier wilt bovendien een plek zijn waar mensen zich welkom voelen, waar een luisterend oor wordt geboden of iemand even op adem kan komen. Dat er ruimte, veiligheid en respect is voor het verhaal van iedere klant en op een zorgvuldige manier wordt aangesloten bij wat de klant nodig heeft. Door middel van een kennismakingsgesprek proberen ze deze behoefte in kaart te brengen en klanten waar mogelijk door te verwijzen naar trainingen of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

 

Jessie van de Sociale Kruidenier; 'De donaties van Amilah, in de vorm van een vriezer gevuld met Halal vleesproducten, zijn een welkome uitbreiding van ons winkelaanbod en worden ontzettend gewaardeerd door onze klanten, die voor een groot deel bestaan uit moslims. Voor mensen die onder de armoedegrens leven is vlees immers niet zo vanzelfsprekend, omdat het vaak prijzig is. Zo geeft één van onze klanten aan “heel blij” te zijn met de Amilah producten: “het is een verrijking voor de winkel”. Een andere klant zegt: “de kinderen smullen er elke week van. Ze staan mij zelfs op te wachten als ik thuis kom en vragen: papa, papa, wat heeft u deze week meegenomen?” '

Amilah Foundation draagt bij aan meerdere maatschappelijke projecten